Студенческий форум КНЕУ

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Правоведение, Программа
Дмитрий
сообщение 26.2.2011, 9:28
Сообщение #1


В ауте
**********

Группа: root
Сообщений: 1 704
Регистрация: 1.2.2011
Пользователь №: 1Если возникнет необходимость - создам новый раздел, пока же - здесь

Основи правознавства

1. Держава та право
Основні теорії походження держави і права. Поняття й ознаки держави. Поняття функцій держави. Внутрішні й зовнішні функції держави. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми державного устрою, політичні режими). Держави, які існували на території сучасної України-Поняття й ознаки права. Право - особливий вид соціальних норм. Єдність та відмінність права і моралі. Джерела (форми) права. Поняття і структура правовідносин.
Поняття законодавства, його система. Конституції, закони і підзаконні акти. Питання, які визначаються (встановлюються) виключно законами України. Мета і форми систематизації нормативно-правових актів.
Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми. Загальна характеристика основних галузей права України.
Загальне поняття про громадянське суспільство. Поняття й основні ознаки правової держави. Головні напрями формування правової держави в Україні.
Поняття, причини і види правопорушень. Поняття і види юридичної відповідальності. Підстави і цілі юридичної відповідальності.

2.Конституційне законодавство України
Закріплення державного, народного й національного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 року. Питання правонаступництва України.
Конституція України - Основний Закон держави. Конституційна форма правління, державного устрою й політичного режиму України. Державна символіка України. Державна мова в Україні. Конституційний статус мов національних меншин.
Поняття громадянства України. Єдність і відмінність понять "людина", "особа", "громадянин". Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.
Громадянин як суб'єкт конституційних прав. Конституційні права та свободи людини і громадянина. Конституційні обов'язки людини та громадянина. Рівноправність громадян. Міжнародні стандарти в галузі прав людини.
Конституційне закріплення права на освіту. Гарантії права на освіту в Законах України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту" (1999р.).
Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації відповідно до законодавства України. Право громадян на свободу світогляду та віросповідання.
Конституційний обов'язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Поняття загального військового обов'язку.
Поняття та форми здійснення народного суверенітету. Безпосередня й представницька демократія. Поняття референдуму і види референдумів в Україні. Конституційне регулювання проведення референдумів в Україні. Засади виборчого права й види виборчих систем. Виборча система України. Закон України "Про вибори народних депутатів України".
Конституційний принцип поділу державної влади. Система органів державної влади за Конституцією України.
Правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Вибори народних депутатів, статус народних депутатів України.
Президент України, його повноваження. Основні положення Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000 - 2004 роки". Результати виборів Президента України в 1999 р. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. Центральні органи виконавчої влади в Україні. Місцеві органи виконавчої влади.
Поняття про самоврядування. Органи місцевого самоврядування в Україні.
Судова влада в Україні. Конституційний Суд України. Система судів загальної юрисдикції за Конституцією України. Система судових органів України у перехідний період,
Розмежування підсудності цивільних справ судам, арбітражним судам і третейським судам.
Поняття правоохоронних органів. Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання. Правовий статус міліції. Правовий статус Служби безпеки України.
Прокуратура України, ЇЇ повноваження за Конституцією України та в перехідний період. Місце адвокатури у захисті прав людини.

3. Окремі галузі законодавства України
Цивільне законодавство. Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, які регулюються цивільним правом. Учасники цивільних правовідносин. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності. Громадяни та юридичні особи як суб'єкти цивільного права.
Особисті немайнові права громадян та їх захист. Майнові права громадян і юридичних осіб.
Право власності та його конституційний захист. Форми та види власності. Інтелектуальна власність.
Поняття цивільної угоди і цивільного договору. Види цивільних договорів. Поняття і характеристика договору купівлі-продажу. Поняття і характеристика договору майнового найму (оренди). Договір позики. Договір дарування.
Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Перша й друга черги спадкоємців за законом. Право на обов'язкову частку спадщини.
Житлове законодавство. Загальна характеристика Житлового кодексу України. Право громадян на житло і форми його реалізації. Договір найму житлового приміщення. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.
Шлюбно-сімейне законодавство. Загальна характеристика Кодексу про шлюб та сім'ю України. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Майнові права подружжя. Взаємні права й обов'язки батьків та дітей. Позбавлення батьківських прав. Опіка і піклування.
Трудове законодавство. Загальна характеристика Кодексу про працю України- Поняття, сторони та зміст трудового договору. Трудові правовідносини. Колективний договір. Умови та порядок прийняття на роботу. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Робочий час і Його види. Скорочений та неповний робочий час. Поняття і види часу відпочинку. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.
Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень. Відповідальність за прогул. Відповідальність за появу на роботі у нетверезому стані. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
Законодавство про соціальний захист і охорону здоров'я. Поняття соціального страхування та соціального забезпечення. Види пенсій за законодавством України. Види соціальної допомоги сім'ям з дітьми. Юридичні гарантії права на охорону здоров'я.
Фінансове законодавство. Поняття податку та його види. Прибутковий податок з громадян.
Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємницької діяльності. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
Екологічне законодавство. Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Екологічні права та обов'язки громадян. Права та обов'язки власників природних ресурсів і природокористувачів. Червона книга.
Земельне законодавство. Загальна характеристика Земельного кодексу України. Право колективної і приватної власності на землю. Оренда землі. Порядок вирішення земельних спорів.
Адміністративне законодавство. Відносини, які регулюються адміністративним правом. Загальна характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення. Поняття адміністративного проступку. Види адміністративних стягнень. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
Кримінальне законодавство. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття і ознаки злочину. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчиненні злочину. Види кримінальних покарань. Поняття неосудності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 15.10.2011, 22:38

Украинская Баннерная Сеть
Ссылки: Студенческий портал СУМНО - Інтернет-видання про сучасну українську культуру <% SAPE %>